مقالات
گروه مقاله : روانشناسی کودک
5 روش براي اينكه فرزندتان رازهاي خانوادگي را بر ملا نكند

۱۷ / خرداد / ۱۳۹۵

5 روش براي اينكه فرزندتان رازهاي خانوادگي را بر ملا نكند
 برای همه والدین پیش آمده که  از دست فرزند خود بخاطر حرفهایی که نباید می گفت! عصبانی هستند ولی چه کسی به کودک توضیح داده که نباید این حرف را در جای دیگری بزند؟ مثلا ما از فرزندمان مي خواهيم آدرس، شماره تلفن ، اسم والدين شان و ... را بداند تا در موقع اضطراري اطلاعاتشان كافي باشد ولي اگر همين كودك سه، چهار  ساله اين اطلاعات را براي شخص غريبه اي بازگو كند او را به شدت مورد شماتت قرار ميدهيم.
راهكاريهاي زير جهت رفع اين مشكل ارائه ميشود:
1-  به فرزندتان آموزش دهيد هنگام رويارويي با موقعيت خطرناك و اضطراري نبايد به اشخاص غريبه اي كه خواهان دريافت اطلاعات خانوادگي اش هستند، اعتماد كند و اسرار خانوادگي را براي آنها فاش كنيد. البته كودكان كم سن و سال در شناخت افراد دچار مشكل مي شوند و درمواقع لزوم گيج و سردرگم مي گردند كه آيا بايد به او اعتماد كنند يا نه!
آموزش به هر كسي به ويژه بچه ها براي كارهايي كه نبايد انجام دهند درد سرساز است زيرا ضمير ناخودآگاه كلمات منفي مانند «نكن ونگو» را نمي تواند تجزيه و تحليل كند لذا براي آموزش هرگز از افعال منفي استفاده نكنيد به عنوان مثال به فرزندتان بگوييد:
«اگر كسي راجع به خانواده ات از تو سوال كرد و تو در موقعيت خطرناكي بودي به او بگو از مامان و بابام بپرسيد»

2- پيوسته عزت نفس و خودباوري فرزندتان را تقويت كنيد. بعضي اوقات فرزندتان را به خاطر آنچه به خوبي يادگرفته يا در آن توانمند است تحسين كنيد، اگر كودك احساس امنيت شخصي كند و درعين حال تحت آموزش نيز قرار بگيرد هرگز خطاهاي عمدي نمي كند.

3- به كودك در شناخت حد و مرزها كمك كنيد.
به او تفهيم كنيد در چه مواقعي و به چه كساني ميتواند رازهاي خانوادگي را بگويد زيرا در تحقيقي كه در سال 2002 در بريتانيا بر روي كودكان گمشده انجام شد مشخص گرديد درصد بسياري از آنها حتي حاضر نيستند در مقابل قانون و پليس نيز به بيان اطلاعات خانوادگي بپردازند.

4- نقش بازي را در آموزش و تفهيم اطلاعات جدي بگيريد:
در حين بازي با آرامش به او اطلاعات بدهيد ولي هرگز او را با «بايدها و نبايدهايتان» نترسانيد. زيرا كلمات و جملات منفي برخلاف آنچه فکر می کنید به زودي از ذهن بچه ها پاك نمي شود.

5- به فرزندتان اعتمادداشته باشيد:
از جملات منفي مانند" من مطمئنم كه تو نمي تواني جلوي زبانت را نگه داري" يا" عادت كردي حرف نسنجيده بزني"و ... استفاده نكنيد.
سنجيدگي رفتار فرزندتان را باور كنيد وبه او گوشزد كنيد من ميدانم و يقين دارم كه تو بسيار باهوش هستي و مي تواني در مواقع اضطراري بسيار خوب رفتار كني ، همواره به ياد داشته باشيد هرگز از ترس اينكه كودكتان اطلاعات خانوادگي رافاش نكند او را در فقر اطلاعاتي نگاه نداريد بلكه همواره در نظر داشته باشيد كه شرايط غيرقابل پيش بيني و اضطراري نيز وجود دارد.

ندا نصیری