آموزش کودکان
اغلب ما فکر می کنیم که موسیقی تنها برای سرگرمی است در حالی که موسیقی های مناسب و اصوات آهنگینی که در طبیعت وجود دارد موجب تکامل و افزایش توانایی های یادگیری در انسان می شود.
امروزه در کشورهای پیشرفته، در بخش های نوزادان و NICU از یک موسیقی ملایم استفاده می کنند و نشان داده شده که موسیقی می تواند واکنش های آرامش زا را در نوزادان افزایش دهد و مدت زمان گریه کردن و اضطراب را در آنها بکاهد
گوش کردن و شنیدن دو عملکرد کاملا متفاوت هستند . شنیدن، توانایی دریافت اطلاعات شنیداری از طریق اجزای گوش و گوش کردن ، توانایی تجزیه و تحلیل و واکنش در برابر اصوات است. از مقایسه این دو خصیصه با یکدیگر در می یابیم که گوش کردن یک کار ارادی و شنیدن یک کار غیر ارادی است و متاسفانه دنیای آشفته امروز پر از افرادیست که علارغم کار کرد درست بخش شنوایی، دچار ضعف مهارت گوش دادن هستند.
آموزش موسیقی به کودکان در این آموزشگاه برگرفته از علم روز دنیا در زمینه موسیقی و روان شناسی کودک می باشد با این تفاوت که با رعایت اصول موسیقایی ، طرح درس ها برای کودکان  ایرانی بومی سازی شده است .