آواز گروهی کودکان
در این دوره کودکان با اصول اولیه آواز گروهی ، کُر، سلفژ و... آشنا شده و خواندن درست چند قطعه کودکانه را می آموزند. حضور در این کلاسها مستلزم آشنایی با نت ها و نواختن یک ساز می باشد.
تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات : 22599636 و 22599630