ارمفان واعظ مهدوی
ارمغان واعظ مهدوی

دارای مدرک کارشناسی حسابداری

ساز تخصصی : پیانو و فلوت کلیددار

فراگیری ساز پیانو نزد آقایان  فرزاد حسینی - پیمان صدری - امید صراف - حمید رضایی از سال 1365
فراگیری ساز فلوت کلید دار نزد خانم عسل حناچی از سال  1385
مربی گیری ارف نزد آقای نظراز سال  1382
فراگیری آواز کلاسیک نزد خانم آرمینه درمگردجیان ار سال 1388
گذراندن دوره رهبری نزد آقای شگرف کار  1388
فراگیری نمایش عروسکی نزد آقای پاکدشت 1385
فراگیری خلاقیت تصویری  نزد خانم نازنین آیگانی 1385
فراگیری هارمونی  نزد آقای علیرضا مشایخی 1387
شرکت در مستر کلاس ارف پرفسور بایدینگر سال 1385
شرکت در مستر کلاس ارف آندریا استرینگ و آندریا من جورجیو سال 1387
شرکت در مستر کلاس ارف در انیستیتو ارف سالرزبورگ ، اطریش سال 1388
شرکت در سمینار فلوت ایران شهریور 1393
شرکت در مستر کلاس تکنیک الگزندر خانم آذین موحد دی ماه 1393

سابقه تدریس موسیقی :
مربی ارف در آموزشگاه موسیقی پارس به مدیریت ناصر نظراز سال 1383