اهداف
آموزشگاه موسیقی هماهنگ در نظر دارد با به کارگیری علوم روانشناسی در امر آموزش، کودکان را از دوران جنینی تا بزرگسالی با هنر موسیقی به طور آکادمیک و در عین حال جذّاب آشنا سازد. تربیت صحیح شنوایی از دوران کودکی، انتخاب رشته ی مناسب موسیقی (نوازندگی یا خوانندگی) در سن مناسب، پرداختن به فعالیت های گروهی موسیقایی، درک و شناخت عمیق هنرجویان از موسیقی بطور کلّی و موسیقی موسوم به کلاسیک غرب و سنّتی ایرانی بطور خاصّ، آشنایی با تئوری موسیقی، و ... از جمله اهداف کادر آموزشی آموزشگاه موسیقی هماهنگ است.