بازی با نوزاد (3 ترم)
دوره بازی با نوزاد برای کودکان 6 تا 15 ماه طراحی شده است که شامل  آشنایی با موسیقی های گوناگون ، بازیهای هدفمند در جهت  افزایش حواس (بینایی – شنوایی- لامسه) ، ماساژ و نرمش نوزاد ، نواختن سازهای کودکان ، شعر خوانی ، بازی موسیقی ، بازیهای تعادلی- حرکتی ، بازیهای دست ورزی  ، بازیهای هدفمند در جهت افزایش تطابق چشم و دست و... می باشد.
مربیان این دوره خانمها ندا نصیری و لادن نصیری می باشند.
 
تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات :22599636 و 22599630