برنامه زمانی کلاس ها
 کلاس های  آموزشگاه همه روزه از ساعت 10:30 الی 11 صبح تا ساعت 8 شب می باشد . کلاس های گروهی کودکان زیر دو سال معمولا صبحها برگزار می گردد. در بیشتر مواقع کلاس های ساز ، بعد از ظهر ها و پنج شنبه ها  تشکیل می شود