بهار وکیل مظفری
بهار وکیل مظفری

متولد 1354 از تهران
کارشناس علوم تغذیه – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزشی :
1- گذراندن دوره نقاشی با مداد رنگی ، آب رنگ ، پاستل و گواش زیر نظر استاد حسن عباس نژاد
2- گذراندن دوره دکوراسیون داخلی در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
3- گذراندن دوره آموزشی پتینه کاری و دکوپاژ با سرکار خانم سمیرا ملکی
2- گذراندن دوره فرزند پروری
3- گذراندن دوره های ICDL I , II
4- گذراندن دوره مربیگری بدن سازی زیر نظر سازمان تربیت بدنی کشور
5- گذراندن دورهای یوگا
6-و گذراندن دوره های آموزشی تخصصی در خصوص تغذیه ، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و سل

سوابق خدمتی :
1- کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به مدت 5سال
2-کارشناس سل . سل مقاوم به درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مدت 5 سال
3- کارشناس سل و سل مقاوم به درمان  دفتر توسعه سازمان ملل در ایران به مدت 6 سال مستقر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی
4- مربی باشگاه بدن سازی  ترگل به مدت 10 سال
5- شروع به همکاری با آموزشگاه هماهنگ از سال 1393