تربیت شنوایی کودکان کم شنوا
 طراحی دوره تربیت شنوایی از طریق موسیقی از سال 1384 با ایده و هم فکری سرکار خانم نیلا قاسمی افشار از اساتید شنوایی شناسی دانشکده توان بخشی آغاز شد  و به طور رسمی از سال 1387 با همکاری سرکار خانم ندا نصیری شروع به کار کرد.  پس از شرکت درچهار دوره از کنگره های شنوایی شناسی  و چاپ مقالات درزمینه موسیقی و تربیت شنوایی کم شنوایان  این طرح جامع ، کاربرد عملی خود را نشان داد و متقاضیان  این دوره و ادئولوژیست هایی که خواهان گذراندن دوره مربیگری این کار بودند افزایش یافتند.
این دوره مبتنی بر کار با ریتم ، ملودی ، سلفژ، دینامیک و آموزش ساز ، بسته به توانمندی کودک  است  که طراحی  آموزشی هر کودک با دیگری متفاوت می باشد.
یکی از نخستین شاگردان این دوره به نام محمد جواد ریحانی است که از 4.5 سالگی  این دوره را آغاز کرد و با گذراندن دوره تکمیلی ریتم ، ملودی ، سلفژ و نواختن سازهای بلز و فلوت ،  پس از انجام کاشت حلزون در 8 سالگی ، دوره ی خود را ادامه داد و از تابستان 1393 نواختن ساز سنتور را آغاز نمود.