تربیت شنوایی گروهی (1و2)
دوره تربیت شنوایی گروهی برای کودکان 2.5 تا 4  سال طراحی شده است که شامل آشنایی با ریتم های گوناگون از طریق بازی ، انجام تمرینات مخصوص برای رشد مهارتهای حرکتی انگشتان و دستها، شعرخوانی ، بازیهای موسیقایی در جهت افزایش حافظه و تمرکز شنیداری ، آشنایی با سازهای ایرانی و غربی و اجرا توسط مربیان ،  آشنایی با نت ها  از طریق ساز پیانو و... می باشد.
 در این دوره مادر و کودک به همراه هم در کلاس حضور پیدا می کنند.
این مجموعه به طورکامل زیر نظر خانم ندا نصیری طراحی  شده و عملکرد کلاس مورد ارزیابی ایشان است.
 تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات : 22599636و 22599630