تصویری بزرگسالان
 

حسن و دیوِ راهِ باریکِ پشتِ کوه

نمایش موسیقایی بزرگسال
نویسنده ٬ طراح و کارگردان افشین هاشمی