تمبک
تمبک تنها سازکوبه ای موسیقی سنتی ایرانی است. علیرغم سادگی ظاهری تمبک، نوازندگان ماهر با اجرای تکنیکهای زیبا و جالب شنوندگان را مجذوب نموده و از این ساز ساده ریتمهایی متنوع و جذاب می آفرینند.

نام تمبک همواره با نام نوازنده ی خلاق این ساز «حسین تهرانی» همراه است.