ساز دف
دف از سازهای کوبه ای محلی و آیینی است که چند سالی است در برخی از آثار موسیقی سنتی نیز راه یافته و طرفداران بسیار پیدا کرده است. دف به دلیل صدای هیجان انگیز و قوی خود بسیار در شنونده مؤثر است و این تأثیر در اجرای این ساز به صورت گروهی دوچندان می گردد..