ساز سنتور
سنتور سازی شهری و از سازهای ثابت ارکستر موسیقی سنتی ایرانی است. صدای این ساز که در ارکستر بسیار نمایان است به صورت تکنوازی نیز بسیار دلنشین و به اصطلاح مجلسی است.
طراحی و شیوه ی نواختن سنتور به گونه ای است که نوازنده ی ماهر میتواند پاساژهایی سریع و برق آسا را اجرا نماید و از این نظر شاید بتوان آن را سریعترین ساز موسیقی ایرانی دانست. ازنوازندگان قدیمی این ساز سرورالملک و حبیب سماعی را می توان نام برد، ولی امروزه نام سنتور با نام فرامرز پایور نوازنده ی توانای این ساز و موسیقی دان کشورمان عجین شده است..