سخنی با شما
امروزه فراگیری موسیقی برای همه ی افراد در بسیاری از کشورهای جهان امری ضروری محسوب شده و بخشی از سیستم آموزش و پرورش بشمار می رود. این امر به دلیل آگاهی به سودمندی های ناشی از پرداختن به موسیقی است. هماهنگی میان جسم و ذهن، و تقویت و گسترش روحیه ی با پشتکار و پیگیر و خلاق و مبتکر و اجتماعی از جمله امتیازات پرداختن به موسیقی است.
من و همکارانم در آموزشگاه موسیقی هماهنگ برآنیم که علاقه مندان به فراگیری موسیقی را در هر سنی که هستند راهنمایی کنیم تا از کوتاهترین و با بهترین کیفیت با این هنر جذّاب آشنا شوند.
                                        ندا نصیری