شرایط ثبت نام
کلاسهای خصوصی این آموزشگاه به صورت نیم ساعت در هفته  و کلاسهای گروهی به صورت یک ساعت در هفته برگزار می شود .هر ترم شامل ده جلسه می باشد.کلاسهای خصوصی زیر نظر اساتید حرفه ای در زمینه موسیقی برگزار می شود . در کلاسهای گروهی بسته به تعداد کودکان در کلاس ، حداقل دو مربی و گاهی دو مربی و یک کمک مربی حضور دارند.