صدا سازی و سلفژ
سلفژ پایه و اساس مراحل عملی آموزش موسیقی است. آموزش سلفژ به طور کلی به چهار بخش تقسیم میشود:
 1.نت خوانی 2. ریتم خوانی3. آوازی 4. شنوایی (گوش).
صدا سازي نیز به مکانيسم هاي فرآيند توليد صدا و آشنايي با اندام هاي گفتاري. اندام هاي تنفسي و نفس گيري ، ديافراگم ، حنجره ، تارهاي صوتي و .... مي پردازد.
کسانی که مایل به حضور در کلاسهای سلفژ  و صداسازی هستند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن   22599630  و 22599636 تماس حاصل فرمایند.