عود
عود یا بربت (یا بربط) از خانواده ی سازهای زهی مضرابی دسته کوتاه محسوب میشود. این ساز که در اصل به نام بربت پس از سقوط سلسله ی ساسانی از ایران به میان اعراب برده شده بود، به سرعت به ساز مهم موسیقی عربی بدل شد. اما در حدود یک قرن پیش در نتیجه تلاش جند موسیقی دان ایرانی این ساز در موسیقی ایرانی نیز به کار برده شد و امروزه اغلب ارکسترهای بزرگ موسیقی سنتی از آن برای تقویت صدای باس در گروه استفاده می کنند، اگرچه تکنوازی های زیادی نیز به این ساز سپرده میشود.