لادن روان دوست
لادن روان دوست
 

متولد  1360
مدرك تحصيلي: لیسانس روانشناسی کودک
مدارك جانبي و دوره هاي گذرانده:
گذراندن دوره ارف نزد استاد ناصر نظر در دوران کودکی
ساز تخصصی :
دف نزد اساتید محترمی همچون رامین رحیمی ، عماد توحیدی و حانم مرزآبادی
سرپرست گروه بانوان تهران
برگزاری کنسرت های متعددی به سرپرستی اینجانب توسط هنر جویان
تدریس ساز دف از سال 1384
گذراندن دوره مربیگری موسیقی کودک نزد استاد محترم ، سرکار خانم ندا نصیری
و آشنایی با ساز های پیانو ، فلوت تراورس ( کلید دار ) ، تنبک ، فلوت ریکوردر و زیلوفون