نمایش کودکان
شازده کوچولو

محل اجرا : تالار هنر
دوره اجرا: تیر و مرداد 97  

نشانی: تهران – میدان هفت تیر ، خیابان شهید مفتح جنوبی، خیابان ورزنده ، تالار هنر

آرزوی سنجاب کوچولومحل اجرا : 
فرهنگسرای نیاوران
دوره اجرا:
تیر و مرداد  97نشانی: تهران – خیابان نیاوران - فرهنگسرای نیاوران

 
جادوی کلاه


محل اجرا :
مجموعه تئاتر محراب سالن کوچک  
  دوره اجرا: مرداد و شهریور  97 
 
  نشانی: ولیعصرتقاطع خیابان امام خمینی روبروی موزه قرآن    ترنج

 
محل اجرا : سالن بوستان کانون پرورش فکری کودکان
دوره اجرا: مرداد و شهریور 97

نشانی: تهران - خیابان حجاب پارک لاله سالن بوستان  


گیسو طلا


محل اجرا : گیسو طلا
دوره اجرا: مرداد و شهریور 
97

نشانی:
تهران - خیابان حجاب پارک لاله سالن گلستان
چارلی و کارخانه شکلات سازی

محل اجرا :
تالار هنر
دوره اجرا:تابستان 97

نشانی: تهران – میدان هفت تیر ، خیابان شهید مفتح جنوبی، خیابان ورزنده ، تالار هنردزد قصه ها

محل اجرا:
فرهنگسرای ابن سینا
دوره اجرا : تیر و مرداد
97


نشانی: تهران – شهرک غرب ، خیابان ایران زمین شمالی ، فرهنگسرای ابن سینا 


 نمایش بپرشماره 2


محل اجرا:
فرهنگسرای ملل 
دوره اجرا : مرداد و شهریور
97

 

نشانی: اتوبان صدر ، بلوار قیطریه ، پارک قیطریه . فرهنگسرای ملل 


نمایش رازپروانه ها 

محل اجرا: تالار هنر  
دوره اجرا : 
بهار 97
 

نشانی: هفت تیرمفتح جنوبی ، تالار هنر