نمایش بزرگسالان


 

نمایش پزشک نازنین  

کارگردان اشکان خطیبی  

نمایش غمزه های بهار
فرهنگسرای نیاوران ویزه بانوان  

نمایش موزیکال و کمدی خسیس
تئاتر شهر

نمایش فیلم و موزیک لیلا و چند مسافر
تماشاخانه ایرانشهر

نمایش امیز قلندون
تماشاخانه ایرانشهر