هنر و خلاقیت 1 و 2
دوره هنروخلاقیت برای کودکان 1/5 تا 2/5 سال طراحی شده است که شامل  بازیهای موسیقایی درجهت افزایش حافظه و تمرکز شنیداری ، نواختن سازهای کودکان ، انجام برگه های تقویت هوش در کلاس ، شعر خوانی ، رشد مهارتهای حرکتی و تعادلی کودک از طریق آموزش و اجرای حرکات ، بازیهای ریتمیک ، انجام کارهای هنری- خلاقیتی در هر جلسه با ابزارهای مختلف  و...  می باشد. دراین دوره مادر و کودک به همراه هم در کلاس حضور پیدا می کنند.
مربیان این دوره خانمها ندا نصیری و لادن نصیری می باشند.
تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات : 22599636 و 22599630