ویولن
ویولن ساز زهی و آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ترین عضو  خانواده سازهای زهی آرشه‌ای است.تاریخچه ویولن در اروپا به قرن ۹ میلادی باز می‌گردد. بسیاری معتقدند که ویولن نمونه تکمیل شده ساز رباب است. رباب سازی است که بعدها وقتی به اروپا آورده شد و تغییراتی در آن به‌وجود آمد به نام" ربک "در اروپا شهرت گرفت. فرم‌های اولیه دارای سوراخی بودند که بر روی ساز قرار داشت اما بعدها این سوراخ از بدنه سازها حذف شدند و این ساز با چهار سیم سرآغاز ساز ویولن تکامل یافته در سال‌های آینده شد. در اروپا از قرن ۱۱ به بعد ساز ویولن به صورت تکامل یافته دیده می‌شود.
از نوازندگان معروف ویولن در جهان می توان به یهودی منوهین ، ویوالدی ، موتزارت و... اشاره کرد. همچنین از نوازندگان معروف ویولن در ایران ، استاد ابوالحسن صبا ، علی تجویدی ، پرویز یاحقی ، همایون خرم و... می باشند.