ویولن
اکبر تیغ نورد
تاریخ تولد:1358/01/07
دوره های آموزشی:6سال آموزش ویولن ایرانی خدمت استاد محمد مقدسی
آموزش ویولن کلاسیک خدمت استاد علی صالحی  به مدت 11سال 
فارغ التحصیل آهنگسازی از کنسرواتور تهران خدمت استاد الهامیان
(مدارک:کارشناسی موسیقی (آموزش عالی آزاد
کارشناسی ادبیات
کارشناسی ارشد زبانشناسی
فعالیتهای اجرایی
نغمه باران،به عنوان نوازنده  در ارکسترهای کنسرواتورتهران،فرهنگسرای ارسباران و سیمرغ و ....
به عنوان موسس،رهبر و آهنگساز در ارکستر گلستان از سال 1390
فعالیتهای آموزشی:تدریس از سال 83تا کنون در آموزشگاههای :دانشمند،زریاب،توماج،محیار،کنج دل،دریا،تماشاگه راز و آموزشگاه هماهنگ