کارگاه ریتم در زندگی
 این  کارگاه ( 1و 2 ) ویژه مادران دارای کودکان 1.5 تا 6 سال  طراحی شده است و در مورد مسایل تربیتی و رفتاری کودک  و نحوه برخورد با آنها صحبت می شود  .
در این دوره مادر به تنهایی در کارگاه حضور پیدا می کند.
مدرس  این دوره خانم مریم رضایی می باشد.
    تلفن تماس جهت رزرو در کارگاه : 22599636 و 22599630