مریم فضلی
فضلی، مریم
      
 تاریخ تولد:     ۱۳۶۱/۱/۳
        محل تولد:     تهران
        تحصیلات:     لیسانس روانشناسی کودک
        تخصص:     پیانو
       
    فعالیت موسیقیایی:
مربیگری ارف : ناصر نظر   
پیانو : نازفر حجی ، افسانه شهسا
دف، تنبک : امیر مقرب صمدی
تئوری و سلفژ : حمیدرضا شمیرانی، علیرضا شفقی نژاد

    پیشینه حرفه ای:
کار با کودکان ناتوان ذهنی ، سندروم داون ، کودکان فلج مغزی ، نابینا
همکاری با کنسرت های روز جهانی کودک 1386
مدرس ارف ، روانشناس و مشاور آموزشگاه موسیقی پارس از سال 1384
مدرس گروه های سنی آمادگی و هنرجویان سندروم
مدرس کلاس های "مادر ، کودک ، موسیقی" آموزشگاه موسیقی پارس